THE MOST WANTED WORKPLACE TO WORKJob Spotlight


โปรแกรมเมอร์

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 10
• อายุไม่เกิน : 30
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 28 ตุลาคม 2565
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

• พนักงานประจำ
• จำนวนอัตรา : 2
• อายุไม่เกิน : 35
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

วันที่ปิดรับ : 28 ตุลาคม 2565

สมัครงานสมัครสมาชิก Forgot Your Password?